Corona virus

Op dit moment is India bezig met haar derde corona golf, in Kerala alleen al zijn bijna 30.000 nieuwe gevallen per dag geregistreerd (september 2021). De ziekenhuizen zijn nog steeds overvol van de tweede golf, het inentingspercentage is niet bekend, omdat India alleen het aantal vaccins registreerd. Het aantal officiele doden door corona nadert de half miljoen. Er zijn echter ook andere schattingen; deze varieren tussen de 3,4 en 4,9 miljoen.

Waar we kunnen, helpen we de allerarmsten. Zij zijn afhankelijk voor hun inkomen van een dagloon. Met de totale lock down, werden winkels gesloten, goederen nauwelijks vervoerd. Er was geen werk. De mensen konden ook niet terug naar hun geboortedorp omdat er nauwelijks treinen reden. De beelden van honderden mensen die langs de kant van de weg moesten zitten en pas na een aantal dagen een kommetje rijst kregen van Indiase vrijwilligersorganisaties waren meer dan schrijnend. En ook de latere beelden, van mensen die op blote voeten honderden kilometers af moesten leggen om terug te keren naar hun geboortedorp laten de uitsluiting van grote delen van de Indiase bevolking zien.

De allerarmsten hadden en hebben geen geld en zijn volledig afhankelijk van het voedsel dat ze krijgen van humanitaire instellingen en de kerken.  In de slums hebben de mensen wel een dak boven hun hoofd, maar geen geld om voedsel te kopen. Ook al is de totale lock down inmiddels afgelopen en draait de economie weer een beetje, nog steeds is de nood onder de allerarmsten heel hoog.

Wat?

Daniel en Victoria Raja hebben in 2020 samen met de pastors van Good News Ministries ruim 1500 voedselpakketten uitgedeeld, via het netwerk van de IPA zijn nog eens duizend gezinnen geholpen. Ook in 2021 zijn opnieuw voedselpakketten uitgedeeld. Daarnaast zijn een aantal lokale ziekenhuizen voorzien van zuurstofgeneratoren.

Naast voedselhulp in deze Corona crisis biedt de stichting medische hulp en hulp bij calamiteiten, zoals hongersnood, overstromingen en aardbevingen. Want naast alle perikelen rond corona is in India ook de natuur heel grillig. Zo is in mei 2020 de orkaan Amphan in het oosten van India en het buurland Bangladesh aan land gekomen, waardoor zelfs de slums in Kolkatta overstroomd waren. En in augustus 2021 hebben grote overstromingen in Bihar plaatsgevonden, waardoor huizen verwoest zijn en de oogst verloren is. We hebben de lokale pastors geld gegeven om de mensen te helpen.

16 april, voedsel delen via de kerkjes in de buurt van Tirunelveli