De Stichting heeft zich ten doel gesteld om de allerarmsten in India en Nepal geestelijke, materiële en financiële ondersteuning te geven ter bemoediging en verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.

In onze werkwijze staan drie uitgangspunten centraal:

  1. Kleinschalige aanpak – Al onze projecten zijn kleinschalig. Daardoor blijft het werk overzichtelijk en beheersbaar en kunnen we direct contact houden met de supervisors ter plekke. En één maal per jaar bezoeken we persoonlijk alle projecten.
  2. Lokale verantwoordelijkheid – We streven ernaar zo weinig mogelijk afhankelijkheid te creëren. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen dan ook zoveel mogelijk bij de supervisors. Wel geven we advies en uiteraard controleren we de voortgang en resultaten.
  3. Christelijke signatuur – Het evangelie neemt een belangrijke plaats in in ons ontwikkelingswerk, maar we geloven niet in zending alleen. Zoals de bijbel aangeeft, moet er een balans zijn tussen hulp en het evangelie.

Lees meer over onze: