Samenstelling bestuur

  • Voorzitter: M.J. Jongman – de Jong
  • Secretaris: A.R. Jongman
  • Penningmeester: L. Agyei
  • Algemeen lid: vacature

Comité van aanbeveling en advies

  • De heer en mevrouw Vlak, Den Haag
  • Mevr. J. Spaargaren, Voorschoten
  • Mr. T. de Vries, Gorinchem