De Stichting Good News Friend Ministries heeft de ANBI status en staat geregistreerd in het ANBI-register van de Nederlandse belastingdienst.

 1. Naam: Stichting Good News Friend Ministries
 2. RSIN-nummer: 806115324
 3. Contactgegevens:
  M.J. Jongman – de Jong
  Parnaskruid 35
  3824 DG Amersfoort
  info@goodnewsfriend.nl
 4. De doelstelling van de stichting is daar waar nodig in India, Nepal en Sri Lanka voorzien in de eerste levensbehoeften voor een veilige omgeving zoals huisvesting, hygiëne, verzorging van ouderen en kinderen, onderwijs, basisgezondheidszorg. Verlenen van geestelijke steun door het verkondigen van het evangelie door discipeltraining, het opleiden van voorgangers via bijbelscholen, bijdrage in de bouw van kerkjes en bijdrage in het levensonderhoud van pastors in moeilijke omstandigheden. Bij voorkeur op incidentele basis, afhankelijk van de nood op dat moment.
 5. Beleidsplan 2020 – 2024
 6. Namen en functie van de bestuurders per 1 januari 2020:
  • Voorzitter: M.J. Jongman – de Jong
  • Secretaris: A.R. Jongman
  • Penningmeester: L. Agyei
  • Algemeen lid: vacature
 7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2022
 8. Financiële verantwoording: Jaarrekening 2022
 9. Beloningsbeleid
 10. Privacy beleid
 11. Grote(re) ANBI’s moeten om te voldoen aan de voorwaarden van de belastingdienst door bijgaand formulier voor 2022 openbaar maken.