De Stichting Good News Friend Ministries heeft de ANBI status en staat geregistreerd in het ANBI-register van de Nederlandse belastingdienst.

 1. Naam: Stichting Good News Friend Ministries
 2. RSIN-nummer: 806115324
 3. Contactgegevens:
  M.J. Jongman – de Jong
  Warnaarslaan 3
  2496 RA ‘s-Gravenhage
  info@goodnewsfriend.nl
 4. De doelstelling van de stichting is daar waar nodig voorzien in de basisbehoeften voor de allerarmsten zoals huisvesting, verzorging, onderwijs, basisgezondheidszorg en het verkondigen van het evangelie door het opleiden van voorgangers via bijbelscholen, bijdrage in de bouw van kerkjes en een bijdrage in het levensonderhoud van pastors in de eerste jaren van de opbouw van hun congregatie. Bij voorkeur op incidentele basis, afhankelijk van de nood op dat moment.
 5. Beleidsplan
 6. Namen en functie van de bestuurders per 1 januari 2020:
  • Voorzitter: M.J. Jongman – de Jong
  • Secretaris: A.R. Jongman
  • Penningmeester: L. Agyei
  • Algemeen lid: vacature
 7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2018
 8. Financiële verantwoording: Jaarrekening 2018
 9. Beloningsbeleid
 10. Privacy beleid