ANBI

Stichting Good News Friend Ministries heeft ANBI-status en staat geregistreerd in het ANBI-register van de Nederlandse belastingdienst.

 1. Naam: Stichting Good News Friend Ministries
 2. RSIN-nummer: 806115324
 3. Contactgegevens:
  M.J. Jongman – de Jong
  Park Hoornwijck 23
  2289 CZ Rijswijk
  info@goodnewsfriend.nl
 4. Doelstelling: Waar nodig voorzien in de basisbehoeften zoals huisvesting, verzorging, onderwijs, basisgezondheidszorg en het verkondigen van het evangelie door het opleiden van voorgangers via bijbelscholen, bijdrage in de bouw van kerkjes en een bijdrage in het levensonderhoud van pastors in de eerste jaren van de opbouw van hun congregatie. Bij voorkeur op incidentele basis, afhankelijk van de nood op dat moment.
 5. Beleidsplan 2016
 6. Namen en functie van de bestuurders per 1 augustus 2015:
  • Voorzitter: M. Jongman
  • Secretaris: vacature
  • Penningmeester: L.J. Boone
  • Algemeen lid: L. Agyei
  • Algemeen lid: vacature
 7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2016
 8. Jaarrekening 2016
 9. Beloningsbeleid