Hulp en evangelisatie in India, Nepal, Bhutan en Sri Lanka

Good News Friend Ministries is opgericht in 1997 om hulp te bieden aan de allerarmsten in India: (wees)kinderen, weduwen, gehandicapten en gezinnen. In veel gevallen gaat het om zogenaamde Dalits (kastelozen). Onze hulp gaat hand in hand met het verspreiden van het evangelie, vanuit de christelijke grondhouding van de stichting. In de afgelopen jaren is ons werkterrein uitgebreid naar Nepal, Bhutan en Sri Lanka.

Hoe?

Wij helpen mensen  om de draad van hun leven weer op te pakken en zin aan hun bestaan te geven. Ieder mens is het immers waard om een toekomst te hebben. Daarbij staan respect, eigenwaarde en zelfstandigheid voorop.

Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers, die zelf de organisatiekosten betalen. Uw giften gaan dus voor 100% naar onze kleinschalige projecten.

Waar?

Voor wie?

De allerarmsten, die hulp nodig hebben om hun leven weer op orde te krijgen:

  • Slachtoffers van natuurrampen en mensenhandel
  • Kansarme kinderen en jonge gezinnen (dalits en outcasts uit sloppenwijken en stammen uit ge├»soleerde gebieden)
  • Ouderen

En verder iedereen die het evangelie horen wil.