2017 is omgevlogen. We komen handen en sponsors tekort om te helpen met alle nood die op ons pad komt.

Als stichting willen we zoveel mogelijk mensen helpen. Dat doen we door het zorgen voor basisbehoeften zoals huisvesting, verzorging, onderwijs, gezondheidszorg, maaltijden en het brengen van het evangelie.

Lees meer in de nieuwsbrief december 2017