Het family care programma geeft gezinnen, kinderen en ouderen de gelegenheid om een bestaan op te bouwen. Het programma bestaat uit drie verschillende vormen van hulp: het slum care programma, het pastor care programma en de ondersteuning van ouderen.

Slum care programma

Het slum care programma is vergelijkbaar met de Nederlandse voedselbank. Moeders kunnen thuisblijven om de eerste drie jaar voor hun kind te zorgen. Daarna kunnen de kinderen naar een door de overheid gesteunde voorschoolse opvang. Om van het weinige geld dat de mensen verdienen rond te komen moeten moeders normaalgesproken direct na de bevalling weer aan het werk. De voedselpakketten voorzien in de basisbehoeften voor één maand voor één gezin. Rijst, meel, bonen, linzen, olie, zeep en verschillende kruiden; kruiden voor sambar, voor verschillende curries en voor dahl. Zo mogelijk wordt ook geholpen met kleding of schoolspullen voor de iets oudere kinderen.

Pastor care programma

In het pastor care programma wordt vergelijkbare hulp gegeven aan de pastors en hun kinderen in deze slums, zij zijn vaak net zo arm als de gemeente die ze voorgaan. Door het geven van deze praktische hulp worden niet alleen de kinderen, maar het hele gezin geholpen.

Dorcas old age home en het programma voor ouderen

In het programma voor ouderen wordt heel gericht hulp gegeven aan ouderen in de slums. In de eerste helft van 2022 zijn de laatste weduwen uit het Dorcas old age home vertrokken en daarmee is feitelijk deze nieuwe vorm van ouderenhulp ontstaan. Omdat hun familie te arm is om hen in huis te nemen hebben we in overleg met de IPA het zorgprogramma voor deze vrouwen omgegooid. Ze krijgen iedere maand een voedselpakket voor de hele familie. En daarmee is de barrière voor hun terugkeer in familiekring weggenomen. Door de nu ontstane financiële ruimte heeft GNFM de mogelijkheid om meer mensen op te nemen in het family care project. Nog eens dertig oudere mensen die in de slums wonen en niet in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien, zijn in het programma opgenomen. Met dit nieuwe programma worden de families niet alleen ondersteund bij het opnemen en verzorgen van hun oudere familieleden, maar ook met de kosten voor doktersbezoek en medicijnen.