Het bestuur van GNFM is verantwoordelijk voor het beleid, bestuur, financieel beheer en communicatie. Het bestuur zet zich in op volledig vrijwillige basis, ontvangt voor hun werkzaamheden geen beloning of onkostenvergoeding. 

Samenstelling bestuur

  • Mevrouw M.J. Jongman-de Jong (voorzitter)
  • De heer A.R. Jongman (secretaris)
  • De heer L. Agyei (penningmeester)

Daarbij wordt het bestuur geholpen door het comité van vrienden dat bestaat uit:

  • De heer en mevrouw Vlak (adviseur)
  • Mevrouw J. Spaargaren (adviseur)
  • De heer M. van Schriek (webmaster)

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de activiteiten van de stichting, is verantwoordelijk voor de besluitvorming en de uitvoering hiervan. De taken zijn verdeeld over de drie bestuursleden. Giften en donaties worden geregistreerd door de secretaris, betalingen worden gedaan door de penningmeester na opdracht door de voorzitter. De boekhouding wordt verzorgd door de penningmeester die ook zorg draagt voor het maken van de jaarrekening. De voorzitter zorgt voor het jaarverslag, de nieuwsbrief en de inhoud van de website.