Weduwen

Het komt regelmatig voor dat oudere weduwen en weduwnaars die zonder werk of huisvesting komen te zitten, in ernstige nood raken. Deze groep mensen kan niet rekenen op hulp van de regering, en als hun familie zich ook niet over hen ontfermt, dan rest vaak niets anders dan een leven als bedelaar en een vroegtijdige dood.

Waar is de Stichting actief?

  • Weduwenhuis in Kovaipudur


Wat kunt u doen?
Voor € 29 per maand kunt u een weduwe of projectleider sponsoren. Zij ontvangt dan onderdak, voedsel, kleding, begeleiding en medische hulp.