Links

Ontwikkelings- en zendingsorganisaties

  • Stichting HVC – HVC biedt hulp aan vervolgde christenen
  • Open Doors – Op de bres voor vervolgde christenen
  • Dalit Netwerk Nederland – Website over de kastenproblematiek
  • Dorcas – Dorcas is een christelijke hulporganisatie die actief is in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika
  • Friedensstimme – Organisatie voor evangelisatie in de voormalige Sovjet-Unie

Nieuwsbronnen

  • The Times of India – Belangrijke Indiase krant
  • Google Nieuws India
  • Alpha Online – Online christelijk nieuwsblad uit Nederland
  • Christenen in Contact – Een gratis tweewekelijkse krant van de EO. De krant staat online en wordt op papier verspreid.

Achtergrondinformatie